www.viebke.info.se 

Lars Viebkes personliga hemsida

Kort fakta:


Kunskapsområden:

 

Expert inom:

 

Mycket kunnig inom:

 

Allmänteknisk inom:

 


Aktuella projekt:

 

Under hösten/vintern 2010-2011 har jag möjlighet att utföra begränsade uppdrag - mejla eller ring för förfrågan!.

 


Arbetsrelaterat, länkar:

o        Mitt CV [PDF-format] Uppdaterad 2010-09-28

o        Mitt CV [html-format] Uppdaterad 2010-09-28

o        Examensbevis, teknologie magister / MSc (motsvarande civilingenjör) inom maskinteknik med speciallisering inom konstruktion med fiberkompositer [PDF-format]

o        Examensbevis, högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik inriktning integrerad produktutveckling [PDF-format]

o        Examensbevis, högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik inrikting mekatronik (elektromekanik) [PDF-format] OBS! det gamla poängsystemet 1p = 1,5 Hp

o        Arbetsintyg efter genomfört exjobb på Tobii Technology [PDF-format]

o        Arbetsintyg efter genomfört exjobb på MYDATA automation [PDF-format]

o        Arbetsintyg efter praktikarbete på MYDATA automation [PDF-format]

o        Utvärdering av mig av övriga sju kursdeltagare efter genomfört projekt inom lättkonstruktion / marina system [PDF-format]


Mina andra hemsidor:

Fiberkompositlaminering - Den troligtvis mest lästa svenska handboken på nätet kring konstruktion med fiberarmerade härdplaster!

CarbonTrikes - Utveckling av kolfibertrike - marknadens lättaste och den första med kolfiberram i ett stycke!

URO CAD - reklamhemsida för CAD-modellerad virtuell trehjulig kolfiberliggcykel

Liggcykelhemsidan - information om liggcyklar i allmänhet och mina egna i synnerlighet


Utbildning:

Jag har läst både maskinteknik och mekatronik (elektromekanik) på KTH och fördjupat mig inom konstruktion med fiberkompositer. Jag har tre examina:

·         Teknologie magister / M.Sc. (motsvarar civilingenjör) inom maskinteknik, specialisering mot konstruktion med fiberkompositer, 201p/301,5hp

·         Högskoleingenjör inom maskinteknik, inriktning IPU (integrerad produktutveckling), 120p/180hp

·         Högskoleingenjör inom elektroteknik, inriktning mekatronik (elektromekanik), 120p/180hp


Genomförda exjobb:

Jag har genomfört tre exjobb:

 

Utveckling av kolfibertrike

Område: Maskinteknik inriktning integrerad produktutveckling

EXJOBBSRAPPORT [pdf-format, 194 sidor 14,4MB]

HEMSIDA

Detta exjobb har av KTH nominerats till årets bästa!

 

Utveckling av eye-tracker – design, konstruktion och produktionsanpassning av monitor i kolfiberkomposit och lättmetall med inbyggd blickfångningsutrustning – från idé till produkt

Område: Maskinteknik, inriktning lättkonstruktion

Uppdragsgivare: Tobii Technology

EXJOBBSRAPPORT [pdf-format, 112 sidor 6,5MB]

HEMSIDA

 

PSD-lasermätning – utveckling av metod för mätning av snabba mekaniska förlopp med hög precision

Område: Elektroteknik inriktning mekatronik (elektromekanik)

Uppdragsgivare: MYDATA automation

EXJOBBSRAPPORT [pdf-format, 77 sidor 2,1MB]

HEMSIDA

 


Större högskolprojekt som jag har deltagit i:

Dessa projekt har resulterat i tekniska rapporter av vilka jag har varit huvudförfattare till:

 

Annat högskolrelaterat:

Inom mekatronikutbildningen hårdvaruprogrammerade jag PIC-kretsar i C, t.ex. detta kodlås för PIC 16F84:

Kodlås rapport [PDF-format]

(Använd höger musknapp, välj "Save Target As...") 

Programfil C , Inkluderingsfil

Assemblerfil , Hexfil

 


 

 

 

Uppdaterad: 2010-09-28

Av: Lars Viebke

E-post: lars@viebke.nu